Werking van de app

1 Bepalen afstand inlaat vanaf rioolput
2 Invullen locatie gegevens
3 Opbouw standpijp
4 Tekenen aansluitleiding m.b.v. standaard materiaallijst
5 Uitvoeren controlemeting
6 Toevoegen van foto's of opmerkingen
7 Opslaan gegevens

Vanuit het beginscherm geef je aan vanuit welke put je de meting start en richting welke put gemeten wordt.

Je geeft de afstand van de inlaat in en RIOX bepaald waar de revisie zich bevindt. Dan bepaal je de zijde en richting van de horizontale aansluitleiding.

Vervolgens geef je enkele kenmerken van de aansluitleiding op, zoals straatnaam en huisnummer.

Wat voor aansluiting het is en op welke diepte het ontstoppingsstuk ligt ten opzichte van het maaiveld.

Om een volledige materiaallijst te kunnen genereren moeten de materialen van de standpijp worden opgegeven.

Hiervoor gebruik je de standaard materialenlijst waarin de meest voorkomende hulpstukken zijn opgenomen.

Geadviseerd wordt om de materialen te selecteren vanaf de hoofdriolering zodat in de latere weergaves de opbouw van de standpijp gevisualiseerd wordt.

In de volgende stap moet de horizontale leiding “getekend” worden. Door de gebruikte materialen vanaf de standpijp in de standaard materiaallijst te kiezen tekent RIOX zelf de leiding. De rioleur ziet de praktijksituatie daardoor weergegeven worden op het scherm van zijn telefoon of tablet. Bochtstukken kunnen zo gepositioneerd worden dat de werkelijkheid nagenoeg benaderd wordt. Als afsluiting van de tekening moet altijd het “eindpunt” ingegeven worden. Invoerfouten kunnen hersteld worden zonder de revisie te moeten afbreken.

Om de nauwkeurigheid van de tekening te borgen moet een controle meting uitgevoerd worden. Het eindpunt wordt ingemeten ten opzichte van de inlaat door een maat te nemen haaks op het hoofdriool en de verplaatsing links of rechts ten opzichte van de inlaat. RIOX controleert dan of het theoretische “eindpunt” binnen 50 cm van de praktijkmeting ligt en corrigeert binnen marges zo mogelijk de theoretische tekening. Een gemiddelde nauwkeurigheid van de ligging van ca. 25 cm kan daarmee bereikt worden, ruim binnen de normen van de WIBON.

In de volgende schermen kunnen foto’s worden gemaakt en toegevoegd aan de revisie ter verduidelijking van situaties of als controlemiddel voor de opdrachtgever.

Ook is het mogelijk om opmerkingen bij te plaatsen in een vrij te gebruiken tekstveld.

Als alle voorgaande stappen doorlopen zijn kan de revisie worden opgeslagen. Hiermee worden de gegevens geüpload in een Cloud en direct beschikbaar in een webportal.

Binnen de webportal zijn alle gegevens die de rioleur verwerkt heeft in zijn revisie zichtbaar en veelal ook nog te bewerken.

Waarom Riox?

Direct digitale verwerking van gegevens

Binnen RIOX is het mogelijk revisies van rioolaansluitleidingen in coördinaten te tekenen zonder tekenprogramma. Om te voldoen aan de vanaf 2020 wettelijk verplichte normen van de WIBON.

Kwaliteitsverbetering van revisie

Gebruik van pen en papier in de sleuf is niet meer nodig. Lees-, schrijf- en interpretatiefouten zijn daarmee uitgesloten wat de kwaliteit van de revisie ten goede komt.

Kostenbesparend

Door de lage tarieven vallen de kosten in de meeste gevallen lager uit dan bij het maken van revisie op de huidige wijze. Het gebruik van RIOX scheelt namelijk inzet van personeel en/of materieel.

Gegevens direct beschikbaar

De in het werk gemaakt revisiegegevens worden binnen RIOX direct opgeslagen in een cloud. Daarmee zijn de gegevens direct beschikbaar voor verdere verwerking en beschermd bij verlies of diefstal van telefoon of tablet.

Lijst met gebruikte materialen te genereren

RIOX maakt gebruik van de in het werk toegepaste materialen vanaf de inlaat tot het eind van de aansluitleiding. Een standaardmaterialenlijst is beschikbaar waarin de meest voorkomende hulpstukken vermeld zijn.

Ook voor gemeentes!

Kwaliteitsverbetering van revisie

Door de digitale verwerking van gegevens in de rioolsleuf zijn lees-, schrijf- en interpretatiefouten uitgesloten wat de kwaliteit van de revisie ten goede komt.

Toezicht en controle

RIOX maakt gebruik van de in het werk toegepaste materialen vanaf de inlaat tot het eind van de aansluitleiding. Door een transparante vastlegging van deze gegevens (inclusief foto’s) kan achteraf alsnog controle uitgeoefend worden op de toegepaste materialen.

Opbouw beheergegevens

Binnen RIOX wordt niet alleen van de aansluitleiding maar ook van de standpijp data vastgelegd. Uitwisseling van gegevens kan daardoor in diverse bestandsformaten plaatsvinden.

Verbetering service burgers

RIOX kan als platform voor rioolaansluitleidingen gebruikt worden waardoor burgers 24/7 beschikking hebben over de locatie van hun ontstoppingsstuk en/of aansluitleiding.

Kostenbesparend

Door de gehanteerd lage tarieven vallen de kosten veelal lager uit dan bij de huidige werkwijze of procedures. Bij een directe koppeling tussen RIOX en de WIBON is zelfs vastlegging in een digitaal beheersysteem niet meer noodzakelijk.

Wilt u de Riox app ook gaan gebruiken of wilt u een proefperiode afspreken?

Wie zijn wij

Sinds april 2013 is Rio Brabant bezig om jarenlang opgebouwde kennis en ervaring te delen in een bijzonder mooi vakgebied. De rioolbranche is echter ook redelijk conservatief waardoor er nog de nodige verbeteringen in werkprocessen te realiseren zijn. Het (afval)watermanagement is de laatste jaren echt op de kaart gekomen maar de belangstelling van specialisten blijft hierbij achter. Anders denken, maar wel met oog voor de praktijk, geeft Rio Brabant een meerwaarde om met uw organisatie naar een toekomstgericht werkproces toe te werken.

Ervaart u je dat werkprocessen niet optimaal verlopen? Of werken de verschillende softwarepakketten niet goed met elkaar samen?

Adaptivity bouwt software die past bij uw organisatie. Wij laten uw bestaande CRM-systeem aansluiten op orderverwerking-, kassa- of facturatiesystemen.

Adaptivity brengt software dat tijd bespaart en inzicht biedt. Dat allemaal als maatwerk op uw vraag!